MISSIE EN VISIE

De bouwsector staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. Wij zien het als de taak en verantwoordelijkheid van onze generatie, te zoeken naar duurzamere en toekomstbestendige oplossingen om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar woningen. Silvare verschuift de focus van traditionele bouw naar houtbouw

Wij hebben ons gespecialiseerd in binnenstedelijk wonen met een houten basis, en zetten ons in voor duurzame verdichting. Wij hebben tot doel om gezonde leefomgevingen en gebouwen te ontwikkelen voor verschillende generaties. Silvare ontwikkelt innovatieve projecten, die energie-neutraal, klimaat-adaptief en circulair gebouwd worden, omdat we geloven dat de toekomst ligt in Co2 reductie en opslag en circulariteit van materialen en grondstoffen. 

Door ons grondig in de doelgroep te verplaatsen en duidelijk te kiezen voor ruimtelijke kwaliteit en inventiviteit, maken we de vertaalslag naar woonruimten, vooruitlopen op de hedendaagse technische eisen. We leveren daarmee een solide basis voor de nieuwe standaard. De focus ligt hierbij op middenhuur, middenkoop en het sociale segment. 

Silvare Development realiseert woonomgevingen met een fijn leefklimaat met mooie materialen, waarbij de bewoner onderdeel is van het totale systeem. Een inclusieve samenleving, waarin ook wij als ontwikkelaar onze verantwoordelijkheid nemen. 

Het is niet de vraag of houtbouw op grote schaal toegepast moet worden, maar wanneer de markt dit als nieuwe standaard ziet.